Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 52 cilvēki
Vecākas aptaujas
11.02.2022.
 
SIA “Liepājas tramvajs” izsludina cenu aptauju par automašīnas piegādi
 
Nosacījumi dalībai cenu aptaujā:
 
1. Cenu aptaujā var piedalīties piegādātājs, kas ir reģistrēts saimnieciskās darbības veikšanai un kura rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. Piegādātajai automašīnai jānodrošina regulāro apkopju un remontu vieta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.
2. Automašīnai ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā (Skatīt pielikumu) noteiktajām prasībām.
3. Kā pirmo iemaksu paredzēt SIA “Liepājas tramvajs” īpašumā esošo VW Sharan JU 5722, pirmā reģistrācija 2008.gadā, ar nobraukumu 256 000 km.
4. Piegādes termiņš – ne ilgāks kā 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.
5. Izpildītājs nodrošina automašīnas reģistrāciju CSDD.
6. Automašīnas cena nedrīkst pārsniegt 20 000,00 EUR, ieskaitot PVN.
7. Apmaksa par automašīnu tiek veikta pēc tās piegādes, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
 
Piedāvājuma izvēle:
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst cenu aptaujas noteikumos izvirzītajām prasībām  un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.
 
Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu tiks veikta Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaude, kā arī pārbaude uz Pretendenta maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu.
 
Pretendents tiks izslēgts no dalības cenu aptaujā, ja tiks konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā Latvijā ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts.
 
Ārvalstīs reģistrēts pretendents piedāvājumam pievieno attiecīgās valsts uzņēmuma reģistrācijas apliecību un apliecina, ka nav pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība vai kandidāts vai pretendents netiek likvidēts.
 
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2022. gada 18.februārim plkst. 12.00, iesūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu piedāvājumu uz e-pasta adresi; ltramvajs@ltramvajs.lv  vai iesniedz personīgi Rīgas ielā 54A.
 
 
Kontaktpersona: 
SIA "Liepājas tramvajs” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālr.63424536, e-pasts aigars.rauda@ltramvajs.lv; ltramvajs@ltramvajs.lv. 
 

 

06.03.2020.
 
Izsludināts iepirkums "Tramvaja depo sliežu ceļu rekonstrukcija un darbnīcas grīdas remonts". 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  - 06.04.2020. līdz plkst. 14.00
 
Iepirkuma  dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34763
 

26.11.2019.

 

SIA “Liepājas tramvajs” Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par cenu aptaujas „Koncar TMK 2300 tramvaju vagonu pacēlāja izgatavošana. piegāde un uzstādīšana”  LT 2019/1 rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA “HCT AUTOMOTIVE” (40003088088) par kopējo līgumcenu EUR 118 797,00, neskaitot PVN.

 

 Ziņojums

 


 

09.10.2019.

 

SIA “Liepājas tramvajs” izsludina cenu aptauju „Koncar TMK 2300 tramvaju vagonu pacēlāja izgatavošana. piegāde un uzstādīšana” 

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 6. novembrim plkst. 11.00

 

 Nolikums

 


 

20.03.2019.
 
SIA “Liepājas tramvajs” izsludina cenu aptauju par jaunas automašīnas piegādi
 
Būtiskie nosacījumi
 
1. Automašīnai pilnībā ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.
2. Kā pirmo iemaksu paredzēt SIA “Liepājas tramvajs” īpašumā esošo VW AMAROK, v.n.
VR 5758, pirmā reģistrācija 22.03.2012, nobraukums 360 000 km.
3. Apmaksas noteikumi - Finanšu līzings (piesaista Pasūtītājs).
4. Piegāde 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
5. Izpildītājs nodrošina automašīnas reģistrāciju CSDD.
 
Piedāvājuma iesniegšana
 
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 27.martam, iesūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi:
ltramvajs@ltramvajs.lv
 
 Pielikums
 

06.11.2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu “Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” (LT 2018/1) rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības Končar - Electric Vehicles Inc. (HR66253945791) par līgumcenu EUR 8836800,00.

 

 Ziņojums

 

 Līgums

 


 

 

31.08.2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" publicē sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) skaidrojumus
 
 
Skaidrojumi
 
 

27.08.2018.

 

 
SIA "Liepājas tramvajs" publicē sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) skaidrojumus
 
Skaidrojumi
 

Pielikumi

 

 


 

 

27.07.2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" publicē sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) skaidrojumus un grozījumus uzaicinājuma dokumentācijā.
 
Skaidrojumi un grozījumi
 

 

25.07.2018.

 

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 4.septembrim plkst.14.00
 
 
 Uzaicinājums 
 

 

26.06.2018.

 

Informācija par sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu “Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” (LT 2018/1) otro kārtu.
Sākotnējie piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ līdz 2018.gada 6.augustam pulksten 14.00
 
 Uzaicinājuma dokumentācija
 

 

27.04.2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" Iepirkumu komisija 25.04.2018.  ir pieņēmusi lēmumu par sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) kandidātu atlases rezultātiem, par atbilstošiem atzīstot:

 

Končar - Electric Vehicles Inc. (HR66253945791)

Modertrans Poznan Sp. z o.o. (PL7822343267)

 

 

23.02.2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" publicē šādus skaidrojumus par sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) kandidātu atlases nolikumu.
 
 Skaidrojums
 

 

 

20.02.2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" informē, ka sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) 
 
pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 20.martam plkst. 14:00
 
 Skaidrojums
 
 Nolikums
 

14.02.2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" publicē šādus skaidrojumus par sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) kandidātu atlases nolikumu.

 
 Skaidrojumi
 

02.02. 2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" publicē šādus skaidrojumus par sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) kandidātu atlases nolikumu.
 
 Skaidrojumi
 

26.01.2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" publicē šādus skaidrojumus par sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) kandidātu atlases nolikumu.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 26.februārim plkst. 14:00.
 
 
 Skaidrojumi un grozījumi
 
 Nolikums
 
 

 

 

 

19. 01. 2018.

 

SIA "Liepājas tramvajs" publicē šādus skaidrojumus par sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) kandidātu atlases nolikumu.
 
 Skaidrojumi
 
 

08. 01.2018.

 

SIA “Liepājas tramvajs” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu “Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” (LT 2018/1).


Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2018.gada 5.februāris plkst.14:00


Pieteikumus iesniegt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

 
 Kandidātu atlases nolikums

 


 

16.10.2017.

 

SIA “Liepājas tramvajs” izsludina cenu aptauju par jaunas automašīnas piegādi

 

Būtiskie nosacījumi

 

  1. Automašīnai pilnībā ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām
  2. Kā pirmo iemaksu paredzēt SIA “Liepājas tramvajs” īpašumā esošo VW PASSAT, v.n. EZ 4191, PIRMĀ REĢISTRĀCIJA 11.04.2012, nobraukums 141 000 km.
  3. Apmaksas noteikumi - finanšu līzings (piesaista pasūtītājs).
  4. Piegāde 16 (sešpadsmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas.
  5. Izpildītājs nodrošina automašīnas reģistrāciju, ieskaitot OCTA uz 1 (vienu) gadu.

 

Piedāvājuma iesniegšana

 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017.gada 23.oktobrim, iesūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi ltramvajs@ltramvajs.lv

 

 Pielikums

 


 

02.10.2017.

 

SIA “Liepājas tramvajs” Iepirkumu komisija paziņo, ka sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu “Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” ir izbeigta bez rezultāta.

 

 Ziņojums


11.09.2017.

 

SIA "Liepājas tramvajs" publicē šādus grozījumus sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2017/4) kandidātu atlases nolikumā.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 29.septembrim plkst. 11:00.

 

Grozījums

 

Nolikuma teksts ar grozījumiem

 


11.09.2017.

 

SIA "Liepājas tramvajs" 30.08.2017. ir noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu objektā "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT 2017/2) ar SIA “RĪGAS TILTI” (reģ. Nr. 40003033272) (turpmāk tekstā – Pretendenta) par kopējo līgumcenu EUR 5 173 139,62, neskaitot PVN.

 

Līgums

 

 


08.09.2017.

 

SIA "Liepājas tramvajs" sniedz šādu skaidrojumu par sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2017/4) kandidātu atlases nolikumu.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 25.septembrim plkst. 11:00.

 

Skaidrojums

 

Nolikuma teksts ar grozījumiem

 


01.09.2017.

 

SIA "Liepājas tramvajs" sniedz šādu skaidrojumu par sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2017/4) kandidātu atlases nolikumu.

 

 Skaidrojums

 

 

 


30.08.2017.

 

SIA “Liepājas tramvajs” sniedz šādu skaidrojumu par sarunu procedūras “Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” (LT 2017/4) kandidātu atlases nolikumu.

 

 Skaidrojums


SIA "Liepājas tramvajs" Iepirkumu komisija paziņo, ka, pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja 17.07.2017. lēmumā Nr. 4-2.2/17-14 noteikto par 06.06.2017. atklāta konkursa rezultāta atcelšanu, ir veikusi atklātam konkursam "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (Nr. LT 2017/2) iesniegto piedāvājumu atkārtotu vērtēšanu un pieņēmusi lēmumu par rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA “RĪGAS TILTI” (reģ. Nr. 40003033272) (turpmāk tekstā – Pretendenta) par kopējo līgumcenu EUR 5 173 139,62, neskaitot PVN.

Ziņojums


10.08.2017.

 

SIA “Liepājas tramvajs” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu “Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” (LT 2017/4).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2017.gada 11.septembris plkst.11:00

 

Kandidātu atlases nolikums

 


06.06.2017.

 

SIA "Liepājas tramvajs" Iepirkumu komisija paziņo, ka ir pieņēmusi lēmumu par atklāta konkursa "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT 2017/2) rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA “RĪGAS TILTI” (reģ. Nr. 40003033272) (turpmāk tekstā – Pretendenta) par kopējo līgumcenu EUR 5 173 139,62, neskaitot PVN.

 

Ziņojums

 


 

24.05.2017.

 

Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” (LT 2017/3) rezultātā  līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” (40003660242) par kopējo līgumcenu 195 499,00 EUR, neskaitot PVN.

 

Ziņojums

 


 

28.04.2017.

 

  SIA "Liepājas tramvajs" sniedz skaidrojumus par iepirkuma „„Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepāja”” (LT 2017/3) nolikumu.

 

 Skaidrojums

 

21.04.2017.

 

SIA "Liepājas tramvajs" sniedz skaidrojumus par iepirkuma „„Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepāja”” (LT 2017/3) nolikumu.

 

 Skaidrojums

 

31.03.2017.

 

SIA "Liepājas tramvajs" izsludina iepirkumu  "Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” “(LT 2017/3).

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 2.maijam plkst. 11:00

 

 Nolikums

 

 Pielikums Nr.6  /Būvuzraudzības līguma projekts/

 

 Pielikums Nr.7  /Projekta dokumentācija/

 


26.04.2017.

 

SIA "Liepājas tramvajs" sniedz skaidrojumus par atklāta konkursa "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT 2017/2) nolikumu.

 

 Skaidrojums

 

21.04.2017.
 

SIA "Liepājas tramvajs" sniedz skaidrojumus par atklāta konkursa "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT 2017/2) nolikumu.

 

 Skaidrojums 

 

 

13.04.2017.
 

SIA "Liepājas tramvajs" informē, ka atklāta konkursa "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT 2017/2) nolikumā ir izdarīti grozījumi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 10.maijam plkst.11:00

 

 Nolikuma skaidrojumi un grozījumi

 

 Nolikuma teksts ar grozījumiem

 

 

07.04.2017.
 

SIA "Liepājas tramvajs" sniedz skaidrojumus par atklāta konkursa "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT 2017/2) nolikumu.

 

 Skaidrojums

 

SIA "Liepājas tramvajs" informē, ka atklāta konkursa "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT 2017/2) nolikumā ir izdarīti grozījumi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 28.aprīlim plkst.11:00

 

29.03.2017.aptiprinātie