Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 56 cilvēki
Vecākas aptaujas

Atvērti piedāvājumi tramvaju vagonu iegādei

04.09.2018

Šodien, 4.septembrī pulksten 14.00, SIA "Liepājas tramvajs" Iepirkumu komisija Elektronisko iepirkumu sistēmā iepazinās ar piedāvājumiem sarunu procedūrai "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā".

 

Jau iepriekš ziņojām, ka SIA "Liepājas tramvajs" Iepirkumu komisija 25.aprīlī pieņēma lēmumu par sarunu procedūras kandidātu atlases rezultātiem, par atbilstošiem atzīstot Končar - Electric Vehicles Inc. un Modertrans Poznan Sp. z o.o.

 

Abi pretendenti iesnieguši piedāvājumus par sešu tramvaju vagonu piegādi:

Končar - Electric Vehicles Inc. par kopējo summu 8,7 milj.eiro;

Modertrans Poznan Sp. z o.o par kopējo summu 12,6 milj.eiro.

 

Gadījumā, ja komisija konstatēs, ka iesniegtie piedāvājumi vai kāds no tiem ir pilnībā atbilstošs Pasūtītāja vajadzībām un iespējām, kā arī iepirkuma procedūras nosacījumiem, organizēs turpmākas sarunas ar pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumus, lai pārrunātu iesniegto piedāvājumu detaļas un atbilstību Pasūtītāja vajadzībām un iespējām, kā arī iepirkuma procedūras nosacījumiem.

 

Pēc sarunu noslēguma komisija apstiprinās tehniskās specifikācijas, līgumprojekta un citu iepirkuma procedūras dokumentu galīgo versiju. Pēc sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas, piešķirs tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

 

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu Likuma 57.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvāto cenu un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.

 

Informācijai

 

Vagonu iepirkums tiek īstenots Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” ietvaros.

 

Minētais projekts paredz gan tramvaju vagonu iegādi, gan Lielās ielas un tramvaja līnijas sakārtošanu, gan Tramvaja tilta paplašināšanu. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 15,35 miljoni eiro, no kuriem Eiropas fonda finansējums paredzēts 13 miljonu eiro apmērā.


 

Foto: No labās: Komisijas priekšsēdētājs Aigars Rauda, locekļi- Eva Ciekurze un Uldis Klaks-Kleins

 

SIA "Liepājas tramvajs" projektu

sabiedrisko attiecību speciāliste

Dace Gruntmane

 

 

 Projekts

Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija
(Nr. 4.5.1.1/16/I/001)

 

atpakaļ