Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 56 cilvēki
Vecākas aptaujas

SIA “Liepājas tramvajs” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2017.gada 30.martā ir noslēgušas līgumu Nr. 4.5.1.1/16/I001 par projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” īstenošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Liepājā un tas ir secīgs turpinājums 2007.-2013.g. plānošanas periodā iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Liepājas pilsētā.

 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties arī jaunus tramvaju vagonus, kuri būs aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, monitoriem un audio sistēmu, tiem būs labāka skaņas izolācija. Tramvaji būs piemēroti arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām, māmiņām ar bērnu ratiņiem. Projekts uzlabos pilsētas iedzīvotāju iespējas izmantot sabiedrisko transportu visām sociālajām grupām.

 

Projekta kopējās izmaksas 15 347 770,10 EUR, no kurām kopējais pieejamais Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 13 000 000 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 573 529,41 EUR un pašvaldības finansējums 2 525 058,83  EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 53 625,45 EUR.

 

30.08.2017. noslēgts līgums ar būvuzņēmēju SIA “RĪGAS TILTI” par projekta „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” realizāciju, kas paredz Tramvaja tilta un Lielās ielas renovāciju.

 

Noslēgtā līguma summa ir EUR 5 173 139,62 (pieci miljoni viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi euro un 62 centi), neskaitot PVN.

 

07.05.2019. ar Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu objekts Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” pieņemts ekspluatācijā.

 

21.11.2018., pamatojoties uz sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu  “Tramvaja vagonu iedāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” (LT 2018/1)  rezultātiem, noslēgts līgums ar Horvātijas uzņēmumu  Končar - Electric Vehicles Inc. par 6 (sešu) jaunu tramvaja vagonu piegādi.

 

Pirmā vagona piegāde paredzēta ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.


 

 

Projekts

„Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā”
(Nr. 3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002)
 
 
Finansējuma saņēmējs:
SIA „Liepājas tramvajs”
 
Finansējums:
Eiropas Reģionālās attīstības fonds – 84,999998%
Privātais finansējums – 15,000002%
 
 
Projekta mērķis ir veicināt sabiedriskā trasporta attīstību Liepājā. Projekta uzdevumi -1) izbūvēt jaunu tramvaja līniju no Klaipēdas ielas pa Tukuma un Ventas ielu līdz M.Ķempes ielai; 2) renovēt esošos tramvaja sliežu ceļus, nodrošinot pārvietošanās ērtumu un samazinot troksni.
 
Līgums ar Satiksmes Ministriju par projekta "Jaunas tramvaja līnijas izbūve un  esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā" īstenošanu noslēgts 2011.gada 10.maijā.
 
2011.gada 11. novembrī ar a/s "UPB’’ noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi tramvaja līnijas renovācijai Liepājā posmos: Rīgas ielas posms no Raiņa ielas līdz Jaunajai ostmalai un K.Valdemāra ielas posms no Peldu ielas līdz Robežu ielai.
 
Iepirkuma procedūra  būvdarbu veikšanai "Jaunas tramvaja līnijas izbūve Liepājā" uzsākta 25.10.2011. ar publicētu paziņojumu IUB mājaslapā.
Pasūtītājs – SIA "Liepājas tramvajs’".
Piedāvājumu atvēršana notika 23.01.2012.
IUB mājaslapā publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – 14.02.2012.
Par uzvarētāju pasludināta SIA "Skonto Būve".
 
 
 
2012.gada 19.martā – noslēgts līgums ar SIA "Skonto Būve" par būvdarbu veikšanu. Līguma summa 6 403 607.22 Ls bez PVN.
 
05.04.2012. izsniegta būvatļauja.
 
07.05.2012. uzsākti būvdarbi objektā.
 
Esošo sliežu posmu rekonstrukciju Liepājā veiks SIA "Skonto Būve" par   1 777 239,42 /ieskaitot PVN/.
 
05.12.2012. noslēgts līgums ar "Skonto Būve" par esošo sliežu ceļu rekonstrukciju. Izpildes termiņš - 320 dienas no līguma noslēgšanas.
 
11.02.2013. saņemta būvatļauja rekonstrukcijas darbu uzsākšanai.
 
29.05.2013. ekspluatācijā nodota  "Jaunas tramvaja līnijas izbūve Liepājā"
 
31.10.2013.

Projekta „Jaunas tramvaja tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” Nr. 3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002 īstenošanas  Nr. SM 2011/-14 termiņš pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim papildus sliežu ceļu posmu rekonstrukcijas veikšanai.

Projekta ietvaros papildus vēl plānots rekonstruēt Brīvības ielas posmu no gala punkta līdz Dzelzceļnieku ielai, Rīgas ielas posma no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas ielā 58, Rīgas ielā 54a un Klaipēdas ielas posma no Robežu ielas līdz Tukuma ielai sliežu ceļus.

 

 

01.10.2013.

SIA “Liepājas tramvajs” rīkotajā cenu aptaujā “Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi tramvaja līnijas renovācijai Liepājā Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai”, “Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi tramvaja līnijas renovācijai Liepājā Klaipēdas ielā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” un “Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi tramvaja līnijas renovācijai Liepājā Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas ielā 58, Rīgas ielā 54a”, projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ID.Nr. 3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002 ietvaros, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS “UPB”.

Paredzamā līgumcena tramvaja līnijas renovācijas tehniskā projekta izstrādei Liepājā Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai ir  - 49 300.00 Ls (bez PVN).

Paredzamā līgumcena tramvaja līnijas renovācijas tehniskā projekta izstrādei Liepājā Klaipēdas ielā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai ir  - 49 600.00 Ls (bez PVN).

Paredzamā līgumcena tramvaja līnijas renovācijas tehniskā projekta izstrādei Liepājā Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas ielā 58, Rīgas ielā 54a  - 47 900.00 Ls (bez PVN).

 

14.11.2013. ekspluatācijā nodoti tramvaja līnijas renovācijas darbi Liepājā posmos: Rīgas ielas posms no Raiņa ielas līdz Jaunajai ostmalai un K.Valdemāra ielas posms no Peldu ielas līdz Robežu ielai.

 
 
12.06. 2012. Tramvaja līniju par 6,4 miljoniem latu pagarinās "Skonto būve"
 
12.06.2012. Jaunas tramvaja līnijas izbūve – nozīmīgs solis sabiedriskā transporta attīstībā Liepājā
 
12.06.2012. Tramvaja līnijas izbūve notiek saskaņā ar grafiku
 
15.06.2012. Ezerkrastā briest būvdarbu epicentrs
 
18.06.2012. Tramvaja līnijas pagarināšanas darbi strauji turpinās
 
25.06.2012. Būvnieki lūdz ievērot drošības pasākumus
 
29.06.2012. Būs jāpērk tramvajs
 
18.07.2012. Drīz liks jaunās tramvaja sliedes
 
22.07.2012. Kontakttīklu balstu pamatu būvdarbi sekmīgi pabeigti
 
23.07.2012. Liepājā vienpadsmit jauni tramvaju vadītāji
 
27.07.2012. Tramvaja loma pasažieru pārvadājumos pieaugs
 
30.07.2012. Šonedēļ sāks sliežu ceļa izbūvi topošās Liepājas tramvaja līnijas posmā
 
02.08.2012. Tukuma ielā uzstādīti pirmie tramvaja sliežu posmi
 
09.08.2012. Tramvaja līnijas pagarināšanas ietvaros rekonstruēts ūdensvads Ķempes ielā
 
10.08.2012.  Ūdensvada pieslēgšanas darbi noritējuši plānotajā laika grafikā
 
20.08.2012.  Šonakt turpinās pieslēgties jaunajam ūdensvadam Ķempes ielā.
 
21.08.2012.   Indulis Kalns: Ieguvēji būs ne tikai tramvaja pasažieri
 
30.08.2012.  Tramvaja kustības intensitāte pēc rekonstrukcijas nemazināsies
 
14.09.2012.  Izmanto inovatīvu metodi sliežu metināšanā
 
18.09.2012.  Atklāta tramvaja attīstības vēsturei veltīta foto izstāde
 
21.09.2012.  Pagarināts tramvaja līnijas izbūves termiņš
 
21.09.2012.  Liepājnieki jau šogad izjutīs pozitīvas izmaiņas pilsētas satiksmē
 
26.09.2012.  Liepājas tramvaja jaunās līnijas izbūves termiņu pagarināšana projektu nesadārdzinās
 
27.09.2012.  Satiksmi atjaunos šogad
 
27.09.2012.  Transports Tukuma, Ķempes un Ventas ielās atsāks kursēt līdz gada beigām
 
12.10.2012.  Izmanto labākās jaunās tehnoloģijas
 
25.10.2012.  Galvos "Liepājas tramvaja" trīs miljonu latu aizņēmumu 
 
14.11.2012. Jaunā tramvaja līnija jau "par 90 procentiem" pabeigta
 
23.11.2012. Esošās tramvaju līnijas sliežu ceļus rekonstruēs SIA „Skonto Būve”
 
27.11.2012. Savienos esošo tramvaja līniju ar jauno
 
06.12.2012. "Liepājas tramvajs" aicina piedalīties foto konkursā
 

12.12.2012. M.Ķempes ielu atvērs satiksmei

 

13.12.2012. Aldis Rērihs: Tramvaji jaunajā līnijā sāks kursēt jūnijā

 

17.12.2012.  M.Ķempes ielas atvēršana satiksmei noritēja kā plānots

 

 11.01.2013. Sāk būvēt „Liepājas tramvaja” jauno apakšstaciju

 

14.02.2013. Jaunās tramvaja sliedes metinās citādi

 

12.03.2013. A.Skrastiņš: ”Liepājniekiem ir vajadzīga jaunā tramvaja līnija, mums- goda lieta iekļauties termiņā.”

 

14.03.2013.  Uzlabosies komforts braucot tramvajā

 

14.03.2013.  Aigara Puka rīta intervija Rietumu Radio

 

15.03.2012. Plāno iegādāties trīs vai četrus lietotus tramvaja vagonus

 

18.03.2012. Plāno, ka varētu izbūvēt jaunu tramvaja līniju

 

22.03.2013.  Pēc tramvaja līnijas izbūves Liepājā mērīs pasažieru plūsmu

 

25.03.2013. Ķempes ielā stāvēt aizliegts

 

18.04.2013. Poļu metinātājiem Liepājā patīk

 

23.04.2013. Mainīs satiksmes organizāciju pie "Baatas" un uz Jaunā tilta

 

25.04.2013. Uzsākta jaunās tramvaja līnijas apsekošana

 

03.05.2013. Tramvajs veic pirmo izmēģinājuma braucienu pa jaunizbūvēto līniju

 

07.05.2013. Tramvajs jaunajā līnijā regulāri sāks kursēt 1.jūnijā

 

14.05.2013. Slēgs satiksmi Krišjāņa Valdemāra ielas posmā

 

23.05.2013. No 29. maija tramvajs sāks kursēt pa jauno līniju

 

27.05.2013. TRAMVAJA LĪNIJAS ATKLĀŠANA

 

28.05.2013. Pirms tramvaja līnijas svinīgās atklāšanas vēl notiks objekta nodošana ekspluatācijā

 

29.05.2013. Ekspluatācijā pieņem jauno tramvaja līniju

 

30.05.2013. Ar tramvaju līdz Ezerkrastam

 

10.06.2013. Tramvaja līnijas renovācijas darbu ietvaros, izmaiņas satiksmes organizācijā

 

13.06.2013. Pārcelta pietura „Jūrmalas iela”

 

01.08.2013. Svētdienas pēcpusdienā satiksmei atvērs Kr.Valdemāra un Peldu ielas krustojumu

 

13.08.2013. Grib atjaunot arī pārējo tramvaja līniju

 

15.08.2013. Pēc jaunās līnijas atklāšanas tramvajam vairāk pasažieru

 

16.08.2013.  Uz laiku noteiktas izmaiņas tramvaja attiešanas laikos no galapunkta Brīvības ielā

 

21.08.2013. Nākamgad turpinās vērienīgo tramvaja sliežu rekonstrukciju

 

06.09.2013. Sliežu ceļu remontēs arī nakts laikā

 

23.09.2013. Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcija tuvojas noslēgumam    

 

01.11.2013. Noslēdzas tramvaja līnijas renovācija      

 

15.11.2013. Pieņem ekspluatācijā tramvaja ceļu posmus un krustojumus    

 

14.04.2014. Izsludināts iepirkums par tramvaja līnijas renovāciju

 

10.06.2014. Atver pieteikumus atklātajam konkursam   

 

07.07.2014. Zemāko cenu piedāvā a/s "A.C.B."    

 

17.07.2014. “Liepājas tramvajs” grib aizņēmumu Valsts kasē sliežu ceļu modernizēšanas turpināšanai

 

 

21.07.2014. Slēgs līgumu ar "A.C.B." par tramvaja līnijas rekonstrukciju

 

11.11.2014. Paraksta līgumu par tramvaja līnijas posma rekonstrukciju

 

11.10.2015. Sliežu ceļu Brīvības ielā rekonstruēs aprī

 

19.02.2015. Ņems gandrīz 900 000 eiro aizņēmumu, lai sakārtotu tramvaja sliežu ceļus

 

20.02.2015. Turpinās tramvaja līnijas renovācijas darbi Brīvības ielā

 

25.02.2015. Izaicinājums – atrast "Metalurga" ūdensvadu

 

02.04.2015. Saņemti trīs finanšu piedāvājumi tramvaja līnijas renovācijai Klaipēdas ielā

 

11.05.2015. Sliežu ceļu būvniecībā izmanto jaunas tehnoloģijas

 

28.05.2015. Svētdien tramvajs kursēs līdz deviņiem vakarā

 

04.06.2015. Grozīs lēmumu par galvojumu “Liepājas tramvajam”

 

11.06.2015. Par 4,3 miljoniem rekonstruēs vēl divus tramvaja līnijas posmus

 

01.07.2015. Parakstīs līgumu par tramvaja līnijas renovāciju

 

02.07.2015. Paraksta līgumu par tramvaja līnijas renovāciju Klaipēdas ielas posmā

 

02.07.2015. Parakstīts līgums par sliežu ceļu renovāciju Klaipēdas ielā

 

24.07.2015. Sāksies renovācijas darbi Klaipēdas ielā

 

05.08.15. Noslēgumam tuvojas tramvaja līnijas rekonstrukcija Jaunliepājā

 

24.08.15.  Noslēgumam tuvojas SIA „ Liepājas tramvajs” projekts

 

10.09.15. Pieņem ekspluatācijā vēl vienu atjaunotu esošās Liepājas tramvaja līnijas posmu

 

22.10.15. Sestdienas vakarā tramvajs nekursēs

 

21.11.15. Sliežu ceļu renovācija tuvojas finišam

 

21.12.15. Tramvajs Liepājai vienmēr bijis īpašs