Aptauja

Vai atbalstāt Pilsētnieka bankas karti norēķiniem par braucienu sabiedriskajā transportā

  • Kopā nobalsojuši 591 cilvēki
Vecākas aptaujas

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2021.gada 21.janvāra lēmumam Nr. 9/1 SIA “Liepājas tramvajs” īsteno vispārējo stratēģisko mērķi – veicina videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamus, ērtus, kvalitatīvus un nepārtrauktus pasažieru pārvadājumus ar tramvajiem, kā arī veic tramvaja līnijas infrastruktūras uzlabojumus un paplašināšanu.

2. 

 Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem Liepājas pilsētā

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2020. gads

Finanšu mērķu izpilde

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde

2019. gads

Finanšu mērķu izpilde

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde

 

2018. gads

Finanšu mērķu izpilde

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde

 

2017. gads

Finanšu mērķu izpilde

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde

 

2016. gads 

Finanšu mērķu izpilde

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2020.gads

2019.gads

2018.gads

2017.gads

2016. gads

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

2020. gads

2019.gads

2018.gads

2017.gads

2016.gads

6.

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas
principi

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 SIA "Liepājas tramvajs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

2021. gads

6 mēnešu pārskats

3 mēnešu pārskats

2020. gads

12 mēnešu pārskats

9 mēnešu pārskats

6 mēnešu pārskats

3 mēnešu pārskats 

 

2019. gads 

12 mēnešu pārskats un pielikums

9 mēnešu pārskats un pielikums

6 mēnešu pārskats un pielikums

3 mēnešu pārskats un pielikums

 

2018. gads

12 mēnešu pārskats

9 mēnešu pārskats un pielikums

6 mēnešu pārskats un pielikums

3 mēnešu pārskats un pielikums

 

2017. gads

12 mēnešu pārskats  un pielikums

9 mēnešu pārskats un pielikums

6 mēnešu pārskats un pielikums 

3 mēnešu pārskats un pielikums

 

2016. gads

12 mēnešu pārskats un pielikums

9 mēnešu pārskats un pielikums

6 mēnešu pārskats un pielikums

3 mēnešu pārskats un pielikums

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2020.gada pārskats 

2019.gada pārskats 

2018.gada pārskats

2017.gada pārskats

2016.gada pārskats

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA „Liepājas tramvajs” 100% apmērā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Liepājas tramvajs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11.

Informācija par uzņēmuma struktūru

Uzņēmuma struktūra 2021

Statūti

Valdes loceklis

Valdes locekļa atlīdzība

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

  Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

13.

Uzņēmuma ētikas kodekss

 

Ētikas kodekss

 

14. Trauksmes celšana

Par trauksmes celšanu

Zinojuma veidlapa

15. Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

2021.gads

Paziņojums Nr.1

Paziņojums Nr.2

Paziņojums Nr.3

Paziņojums Nr.4

Paziņojums Nr.5

Paziņojums Nr.6

 

2020. gada paziņojumi

16. Informācija par kapitālsabiedrības veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem korupcijas riska novēršanā

2020. gads

2019. gads

 

 

Publiskota atbilstoši

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam.