Aptauja

Vai atbalstāt Pilsētnieka bankas karti norēķiniem par braucienu sabiedriskajā transportā

  • Kopā nobalsojuši 431 cilvēki
Vecākas aptaujas

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi 

 

2. 

 Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem

Liepājas pilsētā

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Finanšu mērķu izpilde 2018

 

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde 2018

 

Finanšu mērķu izpilde 2017

 

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde 2017

 

Finanšu mērķu izpilde 2016

 

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde 2016

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2018.gads

2017.gads

2016. gads

 

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

2018.gads

2017.gads

2016.gads

6.

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas

principi 

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 SIA "Liepājas tramvajs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

Neauditēts 2019. gada sešu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2019. gada trīs mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2018. gada divpadsmit mēnešu

pārskats  

 

Neauditēts 2018. gada deviņu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2018. gada sešu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2018. gada trīs mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2017. gada divpadsmit mēnešu

pārskats  un pielikums

 

Neauditēts 2017. gada deviņu mēnešu

pārskats  un pielikums

 

Neauditēts 2017. gada sešu mēnešu

pārskats un pielikums 

 

Neauditēts 2017. gada trīs mēnešu

pārskats un pielikums

 

 

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2018.gada pārskats

2017.gada pārskats

2016.gada pārskats

 

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA „Liepājas tramvajs” 100% apmērā ir

Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša

kapitālsabiedrība.

SIA „Liepājas tramvajs” nav

līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11.

Informācija par uzņēmuma struktūru

 Uzņēmuma struktūra 2018

Statūti

Valdes loceklis

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

  Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

13.

Uzņēmuma ētikas kodekss

Ētikas kodeks

 

Publiskota atbilstoši

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam.