Aptauja

Vai atbalstāt Pilsētnieka bankas karti norēķiniem par braucienu sabiedriskajā transportā

  • Kopā nobalsojuši 534 cilvēki
Vecākas aptaujas

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

2. 

 Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem Liepājas pilsētā

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Finanšu mērķu izpilde 2019

 

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde 2019

 

Finanšu mērķu izpilde 2018

 

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde 2018

 

Finanšu mērķu izpilde 2017

 

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde 2017

 

Finanšu mērķu izpilde 2016

 

Vidējā termiņa nefinanšu mērķu izpilde 2016

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2019.gads

2018.gads

2017.gads

2016. gads

2015.gads

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

2019.gads

2018.gads

2017.gads

2016.gads

6.

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas

principi 

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 SIA "Liepājas tramvajs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

Neauditēts 2020. gada deviņu mēnešu 

pārskats

 

Neauditēts 2020. gada sešu mēnešu 

pārskats

 

Neauditēts 2020. gada trīs mēnešu

pārskats 

 

Neauditēts 2019. gada divpadsmit mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2019. gada deviņu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2019. gada sešu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2019. gada trīs mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2018. gada divpadsmit mēnešu

pārskats  

 

Neauditēts 2018. gada deviņu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2018. gada sešu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2018. gada trīs mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2017. gada divpadsmit mēnešu

pārskats  un pielikums

 

Neauditēts 2017. gada deviņu mēnešu

pārskats  un pielikums

 

Neauditēts 2017. gada sešu mēnešu

pārskats un pielikums 

 

Neauditēts 2017. gada trīs mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2016. gada divpadsmit mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2016. gada deviņu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2016. gada sešu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2016. gada trīs mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2015. gada divpadsmit mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2015. gada deviņu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2015. gada sešu mēnešu

pārskats un pielikums

 

Neauditēts 2015. gada trīs mēnešu

pārskats un pielikums

 

 

 

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2019.gada pārskats 

2018.gada pārskats

2017.gada pārskats

2016.gada pārskats

2015.gada pārskats

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA „Liepājas tramvajs” 100% apmērā ir

Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša

kapitālsabiedrība.

SIA „Liepājas tramvajs” nav

līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11.

Informācija par uzņēmuma struktūru

 Uzņēmuma struktūra 2020

Statūti

Valdes loceklis

Valdes locekļa atlīdzība

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

  Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

13.

Uzņēmuma ētikas kodekss

 

Ētikas kodeks

 

14

Trauksmes celšana

Par trauksmes celšanu

 

Ziņojuma veidlapa

15

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Paziņojums 1

Paziņojums 2

Paziņojums 3

Paziņojums 4

Paziņojums 5

Paziņojums 6

Paziņojums 7

Paziņojums 8

Paziņojums 9

Paziņojums 10

Paziņojums 11

Paziņojums 12

 
16  Informācija par kapitālsabiedrības veiktajiem pretkorupcijas        pasākumiem korupcijas riska novēršanā 2019.gads

 

Publiskota atbilstoši

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam.