Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 40 cilvēki
Vecākas aptaujas

Pieņem ekspluatācijā vēl vienu atjaunotu esošās Liepājas tramvaja līnijas posmu

10.09.2015

Būvvaldes pieņemšanas komisija ekspluatācijā pieņēmusi tramvaja līnijas atjaunošanas (renovācijas) darbus Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai.

 

Komisija atzina, ka visas būves elementi uzbūvēti, samontēti, pārbaudīti un derīgi ekspluatācijai, inženierbūve atbilst būvprojektam „Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai”, ko izstrādājusi akciju sabiedrība “UPB”. 

 

Darbi no 2015. gada janvāra līdz augustam ir paveikti 760 metrus garā posmā. Tagad te tramvajs divos virzienos kursē pa jaunu sliežu klājumu uz betona gulšņu pamatnes, saņemot elektroenerģiju no jauna kontakttīkla, kas stiprināts pie jauniem metāla balstiem. Lai slāpētu trokšņus un vibrāciju, sliežu klājumā izmantotas speciālas gumijas, ieliets poliuretāna slānis, kas pamatu zem sliedēm dara klusu un elastīgu.

 

Minētajā posmā izbūvētas trīs jaunas tramvaja pasažieru uzņemšanas/izlaišanas platformas ar labiekārtojumu, barjerām, norāžu zīmēm, kā arī viena autobusu pietura ar paviljonu.

 

Ir pārbūvēta brauktuve Brīvības un Dzelzceļnieku ielas krustojumā, Brīvības ielas malā ir sakārtotas iebrauktuves uz īpašumiem, gājēju ietves, izveidoti zālieni un iestādīti jauni koki.

 

Zāliens iesēts arī sliežu joslā. Būvdarbu veicējs AS „A.C.B.” un pasūtītāja SIA „Liepājas tramvajs” pārstāvji cer, ka zālienam nākotnē būs labvēlīgi augšanas apstākļi, tas iesakņosies un tad šajā pilsētas daļā tramvajs kursēs pa zaļu paklāju. Šāds videi draudzīgs transporta līnijas izbūves risinājums ņemts no piemēriem Vācijā un citur Eiropā, kur pilsētas sabiedriskā tarnsporta infrastruktūru cenšas veidot, iekļaujot dabas vidi.

 

Bez tam minētajā posmā ir paveikti ievērojama apjoma segtie darbi, kas nav redzami, bet ir liels ieguvums pilsētai kopumā. Zem jaunās tramvaja līnijas ir pilnībā rekonstruēts esošais ūdensvads un sadzīves kanlizācijas tīkls, izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas/gūliju un sliežu ceļu drenāžas sistēma.

 

Uzņēmuma “Liepājs tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks:

 

“Tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcija būvniekiem ir sarežģīta divu aspektu ziņā – ir jānodrošina tramvaju satiksme, tas nozīmē, ka nevar slēgt kādu ceļa posmu līdz būvniecības darbi pabeigti, bet ir jāatjauno sliežu ceļš vienā virzienā, tad secīgi otrā. Un vēl problēmas sagādā neatbilstības topogrāfiskajos uzmērījumos, rekonstruējot apakšzemes komunikācijas, kas sākotnēji izbūvētas padomju laikos. Tā tas bija arī Brīvības ielā, un tad ir jāizdara korekcijas projektā, tās atkal jāsaskaņo, kas prasa laiku.

 

Esam gandarīti, ka Brīvības ielā tramvaju sliežu ceļš un kontakttīkli ir izbūvēti, izmantojot jaunākās tehnoloģiskās metodes, kas adaptētas Eiropā.”

 

Būvniecības kopējās izmaksas ir 2 083 122.78 euro ar PVN. Būvdarbu garantija ir  trīs gadi. pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā. Tas nozīmē, ka to laikā galvenais būvdarbu veicējs atklājušos defektus novērsīs par saviem līdzekļiem.

 

Tramvaja līnijas posms ir pārbūvēts Eiropas Savienības ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros. 2013. gadā šā projekta ietvaros tika pabeigta jaunas tramvaja līnijas no Klaipēdas ielas pa Tukuma un Ventas ielu līdz M. Ķempes ielai izbūve. 2013./2014. gadā tika renovēti esošie tramvaja sliežu ceļi Kr. Valdemāra ielā.

 

Pašreiz līnijas posmu atjaunošana notiek Klaipēdas ielas posmā, kā arī Rīgas ielā – šeit pilnībā tiek nomainīti sliežu ceļi, lai tramvaju vagoni varētu ērti iebraukt un izbraukt no depo.

 

Jaunā ES finansējuma perioda ietvaros ir plānots atjaunot sliežu ceļus uz Tramvaja tilta un Lielā ielā. Tad Liepāja būs sagatavojusies zemo grīdu tramvaju iegādei un ekspluatācijai.

 

 

Aigars Štāls, sabiedrisko attiecību speciālists

atpakaļ