Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 40 cilvēki
Vecākas aptaujas

Grozīs lēmumu par galvojumu “Liepājas tramvajam”

04.06.2015

Deputāti šodien, 4.jūnijā, notikušajās pilsētas domes Attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdēs atbalstīja grozījumu izdarīšanu pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu un galvojuma sniegšanu”, portāls uzzināja komiteju sēdēs.

 

Grozījumi paredz izmaiņas attiecībā uz kredīta galvojumu uzņēmumam “Liepājas tramvajs”. Proti, deputāti atbalstīja apstiprināt projekta "Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā" kopējās izmaksas 21 435 915,77 eiro, t.sk. attiecināmās kopējās izmaksas 16 853 579,69 eiro, no kurām: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir ne vairāk kā 14 325 542,40 eiro; privātais attiecināmais finansējums 2 528 037,29 eiro; privātais neattiecināmais finansējums 4 582 336,08 eiro.

 

Tāpat atbalstītie grozījumi paredz nodrošināt projekta "Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā" īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 2015.gadā 886 996 eiro apmērā.

 

Kā arī atļaut SIA “Liepājas tramvajs” piesaistīt kredīta resursus nepieciešamā priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta "Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā" īstenošanai, saņemot pašvaldības galvojumu 2015.gadā līdz 4 068 905 eiro.

 

Domes lēmums nepieciešams, lai varētu galvot SIA “Liepājas tramvajs” aizņēmumu Valsts kasē līdz 4 068 905 eiro uz laiku līdz 16 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem par Valsts kases noteikto mainīgo procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” īstenošanai, skaidroja SIA “Liepājas tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks.

 

Projekta ietvaros tiks rekonstruēti sliežu ceļu papildu posmi Rīgas ielā (no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas ielā 58) un Klaipēdas ielā (no Robežu ielas līdz Tukuma ielai).

 

Portāls jau informēja, ka 14.maijā domes sēdē tika pieņemts lēmums ieguldīt SIA "Liepājas tramvajs" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu trīs Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus - zemesgabalus M.Ķempes ielā 21, Rīgas ielā 54A un 1905.gada ielā 5. Uz zemesgabaliem atrodas SIA “Liepājas tramvajs” ēku nekustamie īpašumi, kurā izvietoti dispečeri, ka arī uz  zemesgabala atrodas SIA “Liepājas tramvajs” apsaimniekošanā esošs sabiedriskā transporta galapunkts, tramvaju depo un elektrosadales ēka.

 

 

atpakaļ