Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 40 cilvēki
Vecākas aptaujas

Zemāko cenu piedāvā a/s "A.C.B."

07.07.2014

SIA „Liepājas tramvajs” Iepirkumu komisija izvērtējusi pieteikumu atbilstību Nolikumam un finanšu piedāvājumu atklātajam konkursam „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (LT 2014/2/ERAF), kuru realizē projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros. Par atbilstošāko ar zemākās cenas piedāvājumu atzīta akciju sabiedrība „A.C.B.”, kas darbus apņēmusies paveikt par 3 970 631,08 eiro.

 

Pārbaudot piegādātāju apvienības „IGATE&KT” piedāvājumu, Komisija konstatēja un laboja aritmētisko kļūdu piedāvājumā (būvdarbiem saskaņā ar tehnisko projektu „Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a”, lokālā tāme Nr.2.1. „Labiekārtojuma nojaukšanas darbi”, nav pieskaitīta 19.pozīcija un lokālā tāme Nr.2.2. „Zemes darbi” nav pieskaitīta 5.pozīcija), kā rezultātā Komisija turpmāk piedāvājumu vērtēšanā ņēma vērā pretendenta piedāvāto līgumcenu EUR 3 990 741,07, neskaitot PVN.

 

Kā informēja „Liepājas tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks, galīgais lēmums būs zināms pēc likumā noteiktā rezultātu pārsūdzēšanas termiņa beigām. Rekonstrukcijas darbi sāksies, kad būs noslēgusies līguma slēgšanas procedūra un apstiprināti veicamo darbu grafiki.

 

„Ceru, ka viss noritēs raiti”, saka A.Puks. „Šī projekta ietvaros vēl veiksim iepirkuma procedūru par tramvaja sliežu rekonstrukciju Klaipēdas ielas posmā. Visi darbi jāpabeidz līdz nākamā gada 31.jūlijam.”

 

Jau iepriekš ziņojām, ka iepirkums, kas noslēdzās 10.jūnijā, bija sadalīts divās daļās – par tramvaja līnijas renovāciju Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumiem Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a un līnijas renovāciju Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai.

 

Pieteikumu konkursam iesniedza trīs uzņēmumi par sekojošām summām abiem posmiem bez PVN:

- Ceļu būve firma SIA „Binders” – 3 977 777,77 eiro;

- Personu apvienība IGATE un KT (Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate” un AS „Kauno tiltai”) – 3 990 741,07 eiro;

- AS „A.C.B.” – 3 970 631,08 eiro.

 

 

  Uzziņai:

ERAF projekts „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” (Id.Nr.3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002)
 

Projekta mērķis - veicināt sabiedriskā transporta attīstību Liepājā.

 

Projekta finansētāji:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds – 85%

Privātais finansējums (SIA „Liepājas tramvajs” līdzfinansējums) – 15%

 

 

 

atpakaļ