Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 45 cilvēki
Vecākas aptaujas

Paraksta līgumu par tramvaja līnijas posma rekonstrukciju

11.11.2014

Šodien, 11.novembrī SIA „Liepājas tramvajs” parakstīja līgumu ar AS „A.C.B” par tramvaja līnijas renovāciju Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai.

 

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, uzrunājot klātesošos, akcentēja šī līguma parakstīšanas nozīmi tieši svētku dienā:

 

 „Šis ir vēl viens solis mūsdienīgas un efektīvas sabiedriskā transporta sistēmas infrastruktūras izveidē Liepājā. Tramvaja līnijas modernizācijā esam ielikuši ļoti stabilu pamatu – Ezerkrasta posma izbūve. Pamazām virzāmies tālāk un mainām sliedes visā līnijas garumā, simboliski, ka tā ir Brīvības iela.

 

„Liepājas Tramvajam” šis ir nozīmīgs gads – 115 gadu. Atjaunota un stabila tramvaja līnija ir lielākā dāvana. Novēlu, lai šī posma rekonstrukcija kļūst par vēl vienu posmu pretī iedzīvotāju iemīļotākajam transporta veidam.

 

Būvniekam – novēlu pret šo projektu izturēties ar vislielāko vērību un uzmanību, jo Jūsu ķeraties pie viena no Liepājas simboliem – tramvaja līnijas. Atcerieties, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji Liepāju saista tieši ar Liepājas tramvaju, un no Jūsu padarītā darba kvalitātes vērtēs arī mūsu pilsētu.”

 

Liepājas tramvaja valdes loceklis Aigars Puks pateicās par iespēju turpināt sakārtot tramvaja sliežu ceļu:

 

„Tramvaja sliežu ceļš šajā rekonstrukcijai paredzētajā posmā bez nozīmīgiem remontu darbiem ir ekspluatēts un godam nokalpojis jau 40 gadu. Kopumā 700 metru garumā izbūvēs pilnībā jaunu dubulto sliežu ceļu, sakārtos apakšzemes komunikācijas un nomainīs kontakttīklus.”

 

Būvniecības darbiem paredzēts izpildes termiņš 25 nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Defektu paziņošanas periods - trīs gadi.

 

 „A.C.B” valdes priekšsēdētājs Valdis Lejnieks ir gandarīts, ka Liepāja uzticējusi tramvaja līnijas darbus veikt viņa pārstāvētajam uzņēmumam.

 

„Tas mums ir liels izaicinājums,” atzina V.Lejnieks. „Līdz šim esam ieguvuši pieredzi, izbūvējot dzelzceļu, tramvaja līnijas sliežu ceļus būvēsim pirmo reizi. Esam apņēmības pilni ar vislielāko atdevi un atbildību paveikt mums uzticētos darbus. Ja vien laika apstākļi atļaus un ziemas periodā nebūs jāņem tehnoloģiskais pārtraukums, tad pēc pusgada tiksimies, lai atklātu jauno renovēto tramvaja līnijas posmu.”

 

Uzziņai

 

Līguma kopējā summa  EUR  2 520 578.56 (divi miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi  euro un 56 centi), kas ietver akceptēto Līguma summu saskaņā ar Ģenerāluzņēmēja piedāvājumu (bez PVN) EUR  2 083 122.78 (divi miljoni astoņdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 78 centi) un PVN 21% EUR 437 455.78 (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 78 centi).

 

Līguma summa ietver visas materiālu, iekārtu, darbu un pakalpojumu izmaksas saistībā ar iepirkumu, piegādi, darbu veikšanu un pārbaudēm pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar līguma noteikumiem, akceptēto būvprojektu, tehniskām specifikācijām un vispārpieņemtai inženiertehniskai praksei.

 

Tramvaja līnijas rekonstrukcija Liepājā notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

 

Foto

 

atpakaļ