Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 45 cilvēki
Vecākas aptaujas

Pagarināts tramvaja līnijas izbūves termiņš

21.09.2012

 

Pirmdien, 17. septembrī SIA „Liepājas tramvajs” saņēma iesniegumu no SIA „Skonto Būve” ar lūgumu pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2013. gada 1. jūnijam projekta „Tramvaja līnijas renovācija un pagarināšana līdz Ezerkrastam (Tukuma ielas posms no Klaipēdas ielas līdz Ventas ielai, Ventas ielas posms no Tukuma ielas līdz Ganību ielai, M.Ķempes iela, Slapjā iela 6, Liepāja) realizācijai. 2012. gada 19. martā savstarpēji noslēgtais līgums paredzēja būvdarbus pabeigt līdz šī gada 17. oktobrim.

Savā iesniegumā „Skonto Būve” apliecina gatavību projektu pabeigt un pamato nepieciešamību par diviem mēnešiem pagarināt būvniecības gaitu. Tomēr, ņemot vērā, ka rudens un ziemas apstākļos daudzi no plānotajiem darbiem nav tehnoloģiski kvalitatīvi veicami tieši meteoroloģisko apstākļu dēļ, uzņēmums rosina noteikt tehnoloģisko pārtraukumu līdz pavasarim.

„Skonto Būve” projektu vadītājs Aldis Rērihs skaidro, ka šis pagarinājums nebūt nenozīmē darbu pilnīgu pārtraukšanu un to, ka vēl vairākus mēnešus mikrorajona iedzīvotājiem būs jāsamierinās ar tādām neērtībām, kā nesakārtotas ietves, gājēju pārejas, slēgtu transporta kustību un pārceltas sabiedriskā transporta pieturvietas.

„Nē, tā nebūs - to varu apsolīt! Visus darbus plānojam pabeigt līdz decembra vidum. Varam nepaspēt asfalta virskārtas ieklāšanu, jo šis darbs veicams vismaz +10 grādu apstākļos. Uz pavasari paliks vien asfalta virskārtas un apzaļumošanas darbi,” projekta tālākas īstenošanas gaitu skaidro A.Rērihs. „Pārējiem darbiem: apakšzemes komunikācijām, ietvēm, gājēju pārejām, pieturvietām, sliežu ceļiem un ielas apgaismojumam, ir jābūt izpildītiem. Šos darbus mēs varam paveikt un tehnoloģiski tas ir pieļaujams, pat ja gaisa temperatūra nokritīsies zem nulles. Tas nozīmē, ka būs iespējams atjaunot visa veida transporta kustību Tukuma, Ķempes un Ventas ielās.”

SIA „Liepājas tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks, komentējot radušos situāciju, uzsver, ka projekta izpildes termiņš nedrīkst būt pašmērķis, svarīgi visus plānotos darbus paveikt labā kvalitātē, ievērojot tehniskās prasības un darbu izpildes kvalitātes garantijas.

„Nenoliedzami, tas nav patīkami ne mums, ne tiem liepājniekiem, kas cerēja jau oktobra vidū izmantot tramvaja piedāvātos pārvadājumus pa jauno maršrutu. Būvnieki līdz šim savu darbu organizējuši atbilstoši savām iespējām. Varu to apliecināt, jo jau no projekta realizācijas sākuma uzraudzījām un sekojām līdzi darba gaitai. Ik nedēļu visas projektā iesaistītās puses atskaitījās par paveikto, kā arī aktualizēja un pārrunāja radušās problēmas, meklējot tām iespējami ātrus un optimālus risinājumus,” skaidro A.Puks.

„Realizējot projektu, protams, parādījās nobīdes no plānotā, īpaši tas attiecināms uz apakšzemes komunikācijām. Tehnisko projektu tramvaja līnijas izbūvei izstrādāja un apstiprināja 2009. gadā. Pa šo laiku paaugstinātas prasības tehniskajiem noteikumiem SIA „Liepājas Enerģija” un SIA „Sadales tīkli”. Līdz šodienai jau ir veiktas vairāk kā 40 tehniskā projekta izmaiņas un papildinājumi. Ko tas nozīmē būvniekiem? Vispirms tas ir laiks, kas nepieciešams projektētājiem. Projekta izmaiņas jāsaskaņo, jāapstiprina jaunas izmaksu tāmes. Jāsagādā nepieciešamos būvniecības materiālus un tikai tad var turpināt darbu.

Uzskatu, ka ģenerāluzņēmējs „Skonto Būve” savā iesniegumā ir uzskaitījis pamatotus argumentus, kāpēc būvdarbus nav iespējams veikt iepriekš saskaņotā laika grafikā.”

Vienošanos par līguma izpildes termiņu pagarināšanu SIA „Liepājas tramvajs” un SIA „Skonto Būve” parakstīja šī gada 18. septembrī.

„Liepājas tramvaja” sabiedrisko attiecību speciāliste

Dace Gruntmane

 

atpakaļ