Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 45 cilvēki
Vecākas aptaujas

Jaunos tramvaju vagonus piegādās Horvātijas uzņēmums

07.11.2018

Kā informē SIA "Liepājas tramvajs" projektu sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Gruntmane, otrdien, 6.novembrī SIA "Liepājas tramvajs" Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par sarunu procedūras rezultātiem, publicējot dalības uzaicinājumu “Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1), piešķirot līguma slēgšanas tiesības "Končar - Electric Vehicles Inc" (HR66253945791) par līgumcenu 8 836 800 eiro. Piedāvājuma galīgā cena precizēta sarunu procedūras ietvaros, risinot tramvaju vagonos uzstādīto pasažieru skaitīšanas sistēmas piedāvājumu.

Komisija konstatēja, ka Končar - Electric Vehicles Inc. piedāvājums, saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām, ieguvis vislielāko kopējo punktu skaitu 97,00 no 100 maksimāli iespējamiem.

Polijas uzņēmums "Modertrans Poznan Sp. z o o." sarunu procedūrā piedāvāja cenu 12 600 000 eiro, iegūstot kopējo punktu skaitu 68,03.

Kā skaidroja SIA "Liepājas tramvajs" valdes loceklis Aigars Puks, tad tieši piedāvātās līgumcenas apjoms šajā sarunu procedūrā bija noteicošais, kas ļāva saņemt līguma slēgšanas tiesības uzņēmumam "Končar - Electric Vehicles Inc".

Ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu  likuma 72.panta otrās daļas 1.punktu, desmit dienu laikā pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas, ieinteresētās puses var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

UZZIŅAI: Vagonu iepirkums tiek īstenots Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" ietvaros.

Minētais projekts paredz gan tramvaju vagonu iegādi, gan Lielās ielas un tramvaja līnijas sakārtošanu, gan Tramvaja tilta paplašināšanu. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 15,35 miljoni eiro, no kuriem Eiropas fonda finansējums paredzēts 13 miljonu eiro apmērā.

 

 

 Projekts

Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija
(Nr. 4.5.1.1/16/I/001)
atpakaļ