Aptauja

Vai atbalstāt Pilsētnieka bankas karti norēķiniem par braucienu sabiedriskajā transportā

  • Kopā nobalsojuši 493 cilvēki
Vecākas aptaujas

Liepājas tramvaja projekts apstiprināts

30.12.2016

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pieņēmusi starplēmumu par projektu "Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras (sliežu transporta) attīstīšana Liepājā" un nolēmusi apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS TRAMVAJS” projekta iesniegumu.

 

Projekta iesniedzējam līdz 2017.gada 10.janvārim iesniegtajai dokumentācijai  vēl jāveic nelieli precizējumi, kā piemērām, jāpapildina veidlapas informācijas skaidrojumi, detalizētāk jāizstrādā laika grafiks veicamajām projekta darbībām, jākonkretizē  daļa veikto aprēķinu, iesniegtās būvdarbu izmaksas izdalot apakšpozīcijās.

 

CFLA lūdz nosūtīt arī būvprojekta dokumentācijas sējumu, kas nebija pievienots.

 

Projekta vadītājs Uldis Klaks Kleins skaidro, ka šis ir pirmais posms, kad veidlapas un visi tās pielikumi tiek aizpildīti, ievadīti un apstiprināti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā KPVIS, kas sākuma etapā ir pietiekami sarežģīts process.

 

SIA “Liepājas tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks apstiprina, ka visus nepieciešamos papildinājumus uzņēmums iesniegs noteiktajā termiņā, jo to sagatavošana noritējusi paralēli projekta izskatīšanai: “Tas nav nekas ārkārtējs, bet ierasta prakse, ka iesniegtajiem projektiem komisija lūdz papildus informāciju. Bijām tam gatavi, labi apzinājāmies trūkstošo projektā, ko nevarējām novērst laika trūkuma dēļ projekta iesniegšanas brīdī.”

atpakaļ