Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 40 cilvēki
Vecākas aptaujas

Noslēgts Līgums par vēl sešu tramvaja vagonu iegādi

18.08.2020

Šodien, 18.augustā SIA “Liepājas tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks un uzņēmuma  Končar - Electric Vehicles Inc. valdes priekšsēdētājs Josip Ninić, pamatojoties uz iepriekš noslēgto Līgumu starp abiem uzņēmumiem, kas paredz tiesības SIA “Liepājas tramvajs” iegādāties papildus tramvaja vagonus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, tehniskajam un finanšu piedāvājumam turpmāko 2 (divu) gadu laikā pēc pirmā vagona piegādes pabeigšanas, parakstīja Līgumu, kurā paredzēta vēl sešu jaunu tramvaja vagonu piegāde.

 

Līguma izpildes termiņš paredzēts ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, savukārt garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi no katra vagona nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

 

Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir EUR 8.836.800,00 (astoņi miljoni astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi), viena vagona cena ir EUR 1.472.800,00 (viens miljons četri simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi) bez PVN.

 

Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar tramvaju vagonu piegādi, kā arī apkalpošanu un remontu garantijas termiņa laikā.

 

 

Aigars Puks:

“Esmu gandarīts, ka mums izdodas realizēt  uzņēmuma attīstības plānu, piesaistot ES fondu līdzekļus. Kopumā pēc diviem gadiem būsim nodrošināti ar 12 jauniem zemās grīdas tramvaju vagoniem. Vēl papildus būs nepieciešami divi jauni tramvaju vagoni, bet tos ceram iegādāties  ES līdzfinansējuma nākamajā kārtā.”

 

Jau iepriekš ziņots, ka projekta 2.kārtas ietvaros jau pārbūvēts Tramvaja tilts, daļa Lielās ielas un ir noslēgts līgums par sešu jaunu zemās grīdas tramvaju piegādi.

 

Šobrīd rit intensīvi sagatavošanās darbi, pārbūvējot vēsturisko tramvaju depo- pielāgojot tramvaju ratu remonta darbnīcu, stiprinot grīdas un balstu konstrukcijas, ierīkojot tramvaju apkopei nepieciešamos pacēlājus un citas servisa iekārtas, lai tajā varētu aprūpēt gan jaunos, gan arī vēl vecos vagonus.

 

Tāpat līdz novembra vidum ir paredzēts pārbūvēt visas tramvaju maršrutā esošās pieturvietas, pielāgojot tās jaunajiem vagoniem un nodrošinot ērtāku un ātrāku iekāpšanu un izkāpšanu. Finansējumu pieturvietu pārbūvei piešķīrusi Liepājas pašvaldība.

 

 

 

UZZIŅAI:

 

Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” (Nr. 4.5.1/16/I/001) ietvaros.

 

Foto: SIA “Liepājas tramvajs” valdes locekis Aigars Puks

 

 

 

atpakaļ