Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 52 cilvēki
Vecākas aptaujas

Parakstīts līgums par jaunu tramvaja vagonu iegādi

21.11.2018

Šodien 21.novembrī SIA “Liepājas tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks un uzņēmuma  Končar - Electric Vehicles Inc. valdes priekšsēdētājs Ivan Bahun, pamatojoties uz sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu  “Tramvaja vagonu iedāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” (LT 2018/1)  rezultātiem, noslēdza līgumu par 6 (sešu) jaunu tramvaja vagonu piegādi.

 

Aigars Puks:

 

“Tā nav tikai sakritība, ka šo līgumu parakstām Latvijas 100-gades laikā un Liepājas tramvaja 120-gades priekšvakarā, tā nav tikai dāvana, bet nozīmīgs notikums ne tikai mūsu uzņēmumam, bet arī Liepājai. Ir ieguldīts liels darbs, kas šobrīd rezultējies lielā skaitā dokumentu, paldies visiem, kas pie tā ir neatlaidīgi strādājuši. Tagad uz papīra rakstītais jārealizē dzīvē, un esmu pārliecināts, ka  nepaies ilgs laiks, kad pirmais zemās grīdas tramvajs sāks pārvadāt pasažierus.”

 

Uzņēmuma  Končar - Electric Vehicles Inc. valdes priekšsēdētājs Ivan Bahun iepazīstināja ar sava uzņēmuma vēsturi, kas ir vien trīs gadus jaunāks par Latvijas valsti:

 

“Šo garo gadu laikā esam ieguvuši lielu pieredzi un sasniegumus. Šodien Končar - Electric Vehicles ražošanā izmanto vismodernākās Eiropā sastopamās tehnoloģijas, taču par pašu galveno saniegumu atslēgu uzskatu prasmi veidot labas parterattiecības, un tā ir mūsu priekšrocība salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem.”

 

I.Bahun pateicās uzņēmumam “Liepājas tramvajs” par cieņpilnu, uzticībā balstītu komunikāciju:

 

“Mums tas ir ļoti svarīgi, jo mēs ne tikai pārdosim liepājniekiem tramvaju vagonus, bet nodosim savas zināšanas, pieredzi un izstrādātās tehnoloģijas, kas ir pats vērtīgākais mūsu uzņēmumā.”

 

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks uzsvēra, ka jau vairāku gadu garumā mērķtiecīgi pilsēta strādājusi pie sabiedriskā transporta sistēmas attīstības, vispirms sakārtojot sliežu ceļus un tai pieguļošo infrastruktūru, pagarinot tramvaja līniju uz Ezerkrastu, un tagad sperot pēdējo soli- iepērkot jaunus tramvaju vagonus:

 

“Liepājnieki ļoti gaida zemās grīdas tramvajus, īpaši māmiņas ar bērniem un seniori. Esam pilsēta, kas nemitīgi strādā pie jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas zina, varbūt sadarbībā ar LMT taps pirmais bezpilotu tramvajs. Tas gan ir nākotnes jautājums, bet šodien virzīsimies uz priekšu soli pa solim, lai vistuvākajā laikā ar tramvaju izbraukt cauri visai pilsētai būtu ātrāk un ērtāk kā ar automašīnu.”

 

Pirmā vagona piegāde paredzēta ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā. 60 (sešdesmit) dienu laikā abi uzņēmumi vienosies par tālāko piegādes grafiku, ievērojot noteikto termiņu- visu tramvaju vagonu piegāde paredzēta ne vēlāk kā 34 (trīsdesmit četru) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

 

Tramvaju vagonu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi no katra vagona nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

 

Noslēgtais Līgums paredz tiesības SIA “Liepājas tramvajs” iegādāties papildu tramvaja vagonus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, tehniskajam un finanšu piedāvājumam turpmāko 2 (divu) gadu laikā pēc pirmā vagona piegādes pabeigšanas. Papildu tramvaja vagonu iegāde būs iespējama, ja uzņēmumam būs pieejams tam nepieciešamais finansējums. Maksimālais tramvaja vagonu skaits, kas var tikt iegādāts līguma ietvaros – 14 (četrpadsmit) tramvaja vagoni.

 

Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir EUR 8.836.800,00 (astoņi miljoni astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi), viena vagona cena ir EUR 1.472.800,00 (viens miljons četri simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi) bez PVN.

 

Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projektaTramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” (Nr. 4.5.1/16/I/001) ietvaros.

 

Foto: no kreisās

SIA “Liepājas tramvajs” valdes locekis Aigars Puks,  Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Končar - Electric Vehicles Inc. valdes priekšsēdētājs Ivan Bahun, pārdošanas un servisa direktors Josip Ninič 

 

atpakaļ