Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 40 cilvēki
Vecākas aptaujas

Satiksmes ministra rīkojums par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā

11.05.2020

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” , kas spēkā no 2020.gada 12.maija, satiksmes ministrs izdevis rīkojumu, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu

 

Pasākumi pasažieriem

 

Pirms brauciena izvērtēt tā nepieciešamību un izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darba vietā vai atgriežoties no tās; veikala, aptiekas u.c. apmeklējumiem). Ja iespējams, izvēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru.

 

Tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, izvērtēt iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas izmantojot to ārpus maksimumstundām - no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00.

 

Neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēloties citus pārvietošanās veidus.

 

Biļeti braukšanai sabiedriskajā transportā iegādāties pirms brauciena, pēc iespējas izmantojot attālinātas biļešu iegādes iespējas.

 

Atrodoties sabiedriskajā transportā, lietot mutes un deguna aizsegus (respiratorus, maskas, šalles, lakatus vai tml.).

 

Transportlīdzekļa salonā vispirms ieņemt tās sēdvietas, kas atrodas pamīšus vai vienu sēdvietu izlaižot no jau aizņemtajām sēdvietām. Iekāpjot, izkāpjot un izvēloties stāvvietu, pēc iespējas  ievērot 2m distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).

 

Nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem un informēt vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu.

 

 

atpakaļ