Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 52 cilvēki
Vecākas aptaujas

Satiksmes ministrija nosaukusi 'trīs transporta vaļus' SEG emisiju samazināšanai Latvijā

19.02.2020

Lai klimatneitrālas ekonomikas veicināšana transporta sektorā notiktu iedzīvotājiem iespējami draudzīgā veidā, Satiksmes ministrija (SM) siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu transporta sektorā iecerējusi balstīt uz "trīs transporta vaļiem" – sabiedriskā transporta tīkla, mikromobilitātes un videi draudzīgāka autoparka attīstību, informē ministrija.

Transporta sektors ir viens no galvenajiem SEG emisiju avotiem, veidojot 28,5% no kopējā apjoma. Virs transporta ir tikai enerģētika – ar 35,4% SEG emisijām. Ievērojams apjoms SEG emisiju ir arī lauksaimniecībā – 24,6%. Rūpnieciskie procesi un produktu izmantošana dod tikai 6,5% un atkritumu apsaimniekošana – 5%.

"Klimata mērķi jāsasniedz iedzīvotājiem iespējami draudzīgā veidā," tā trešdien, 19. februārī, Ilgtspējīgas attīstības komisijā, prezentējot SM ieceres par plānu 2021.–2030. gadam samazināt SEG emisijas, informēja SM parlamentārais sekretārs un Saeimas deputāts Jānis Butāns. "Mūsu mērķis ir radīt atbilstošus apstākļus, kas veicinātu iedzīvotāju paradumu maiņu un arī atstātu pozitīvu ietekmi uz tādiem aspektiem, kā tīrāks gaiss pilsētās un labāka veselība iedzīvotājiem. Tādā veidā "trīs transporta vaļi" rada nosacījumus iedzīvotāju paradumu maiņai," skaidro Butāns.

Pirmkārt, nozīmīgākais punkts ir sabiedriskā transporta tīkla attīstība, uzsvaru liekot uz pārvadājumiem pa dzelzceļu, tostarp iekļaujot arī tādas aktivitātes kā peronu izbūve, jaunu vilcienu iegāde, stāvparku izveide un citi pasākumi. Otrkārt, attīstot veloceļus, plānots veicināt mikromobilitāti jeb cilvēku vēlmi pārvietoties ar kājām un velosipēdu.

"Abi galvenie punkti ir orientēti uz konkrētiem transporta infrastruktūras uzlabojumiem sabiedriskā transporta un velosatiksmes jomā, pie kuriem ministrija jau strādā. Tāpēc arī "trīs transporta vaļu" būtība ir, nevis radīt iedzīvotājiem finansiālu slogu, bet tieši pretēji – valsts un pašvaldību pusē radīt tādus risinājumus, kas iedzīvotājiem būtu ērti un līdz ar to motivējoši," skaidro Butāns.

Treškārt, atbalstāma ir videi draudzīgāka autotransporta izvēle. Būtu nepieciešams samazināt akcīzes nodokli dabasgāzei 50% apmērā, tādējādi veicinot satiksmē, īpaši autobusu satiksmē un komerctransporta pārvadājumos, izmantot transportlīdzekļus ar saspiesto dabasgāzi (CNG). "Lai gan dabasgāze jeb tā sauktā autogāze nav klimatneitrāla degviela, tā tomēr izdala par 25% mazāk CO2 nekā dīzeļdegviela," stāsta Butāns. "Savukārt elektromobilitātes attīstība valstī tiek veicināta ar bonusiem elektrisko automašīnu lietotājiem, kam nav jāmaksā transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, reģistrācija un speciālas nozīmes numura zīme ir bez maksas, var braukt pa sabiedriskā transporta joslām, vairākās stāvvietās Rīgas un Liepājas centrā var novietot bez maksas un tiek subsidēts tarifs nacionālajā uzlādes tīklā."

 

atpakaļ