Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

 • Kopā nobalsojuši 45 cilvēki
Vecākas aptaujas

Sociālās distancēšanās un piesardzības pasākumi sabiedriskajā transportā

27.03.2020

Sociālās distancēšanās un piesardzības pasākumi sabiedriskajā transportā

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.37. apakšpunktā doto pilnvarojumu satiksmes ministram apstiprināt pasākumus, lai samazinātu personu skaitu sabiedriskajā transportā un tādējādi nodrošinātu sociālo distancēšanos, vienlaikus nodrošinot iespēju personām nokļūt darbā, apstiprināt pasākumus sabiedriskā transporta nodrošināšanai un izmantošanai (pielikums):

 

Pasākumi pārvadājumu organizētājiem

 

 • Izvērtēt iespēju pilnībā vai daļēji atteikties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas, lai nodrošinātu šī rīkojuma izpildi.
 • Maršrutu reisu plānošanā ņemt vērā šī rīkojuma nosacījumus un nepieciešamības gadījumā norīkot papildu reisus.

 

Pasākumi pārvadātājiem

 

 • Regulāri uzraudzīt pasažieru skaitu un maršrutu reisu izpildē norīkot transportlīdzekļus ar atbilstošu ietilpību.
 • Pēc iespējas ierobežot M2 kategorijas autobusu (mikroautobusu) izmantošanu pasažieru pārvadājumos. Pasažieriem M2 kategorijas autobusos nav atļauts izmantot stāvvietas.
 • Autobusu pārvadājumos, kuros tiek pārdots noteikts skaits biļešu, tās pārdot ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Transportlīdzekļa vadītājam (turpmāk – vadītājs) pārdodot biļetes, raudzīties, lai autobusā vienlaikus būtu aizpildītas ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Vadītājam ir tiesības atteikt iekāpšanu, ja pasažieru skaits autobusā var pārsniegt 50% no autobusa sēdvietu skaita.
 • Kur tas iespējams, organizēt pasažieru izvietojumu transportlīdzekļa salonā tā, lai sēdvieta blakus pasažierim netiktu aizņemta, turklāt aizņemtās sēdvietas atrastos pamīšus un pasažieri sēžot vai stāvot ievērotu 2m distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).
 • Nodrošināt, ka, izpildot darba pienākumus, vadītājs ir distancēts no pasažieriem, bet transportlīdzekļos, kur vadītāja kabīne nav nodalīta no salona, vismaz pirmās rindas sēdvietas pasažieriem nav pieejamas.
 • Vizuāli iezīmēt vai citādi norobežot tās sēdvietas, kuras nevar tikt aizņemtas.
 • Aicināt pasažierus pēc iespējas izmantot attālinātas biļešu iegādes iespējas. Samazināt iespējas pasažieriem iegādāties braukšanas biļetes pie vadītāja vai konduktora. Ja tas nav iespējams, vadītājam vai konduktoram elektronisko rīku lietošanai, biļešu izsniegšanai un apmaksas saņemšanai jālieto gumijas cimdi vai nekavējoties pēc tam jāveic roku dezinficēšana.
 • Nodrošināt pasažieru informēšanu par piesardzības pasākumiem audiālā vai vizuālā formātā transportlīdzekļos, interneta mājaslapās, pieturās, autoostās, stacijās u.c.
 • Nodrošināt transportlīdzekļu salona un kabīnes virsmu pilnu ikdienas apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem.
 • Nodrošināt vadītāju ar gumijas cimdiem, kā arī roku dezinfekcijas līdzekli vai iespēju dezinficēt rokas pirms un pēc reisa izpildes.
 • Instruēt vadītājus, konduktorus un informēt citas iesaistītās puses par šiem pasākumiem.

 

Pasākumi pasažieriem

 

 • Pirms brauciena izvērtēt tā nepieciešamību un izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darba vietā vai atgriežoties no tās; veikala, aptiekas u.c. apmeklējumiem).
 • Ja iespējams, izvēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru.
 • Tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, izvērtēt iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas izmantojot to ārpus maksimumstundām - no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00.
 • Neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēloties citus pārvietošanās veidus.
 • Biļeti braukšanai sabiedriskajā transportā iegādāties pirms brauciena, pēc iespējas izmantojot attālinātas biļešu iegādes iespējas.
 • Transportlīdzekļa salonā ieņemt tikai pārvadātāja atļautās sēdvietas. Iekāpjot, izkāpjot un izvēloties stāvvietu,  ievērot 2m distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).
 • Nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem un informēt vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu.

 

Ministrs T.Linkaitis

atpakaļ