Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 52 cilvēki
Vecākas aptaujas

Tramvaju vagonu ražošana norit pēc plāna

05.11.2019

Oktobra beigās projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” (Nr. 4.5.1/16/I/001) īstenošanas darba grupa  apmeklēja tramvaju vagonu ražošanas uzņēmumu “KONČAR” Horvātijā, lai iepazītos ar noslēgtā līguma par sešu jaunu tramvaju vagonu izgatavošanu izpildes gaitu (ražošanas progresu), kā arī apmeklētu Zagrebas pilsētas sabiedriskā transporta operatoru “ZET.”

 

Uzņēmuma “Končar – Electric Vehicles Inc.”  pārstāvji iepazīstināja ar uzņēmuma pastāvēšanas vēsturi un darbības sfērām saistībā ar sliežu transportu jomu. Projekta darba grupa tikās ar Liepājas tramvaja vagonu atbildīgajiem tehniskajiem ekspertiem, kā arī ar ražošanas procesa atbildīgajiem pārstāvjiem. Ņemot vērā, ka tramvaja ražošanas procesā jāsertificē dažāda veida materiāli un  iekārtas, kas tiek uzstādītas jaunizbūvētajiem tramvaja vagoniem, tad liepājnieki apmeklēja “Končar” testēšanas laboratorijas, kas  nodarbojas ar pašu izstrādāto materiālu, iekārtu sertificēšanas darbiem, tā būtiski paātrinot ražošanas procesa ieviešanas darbību ātrumu.

 

„Apmeklējot uzņēmuma ražotni, iepazināmies ar pirmajām iegādātajām un izstrādātajām komponentēm Liepājas tramvaja vagonu ražošanas uzsākšanai, kā arī pārliecinājāmies, ka visi plānotie darbi iekļaujas paredzētajā laika grafikā”, ar redzēto ir apmierināts Liepājas tramvaja valdes loceklis Aigars Puks. „Vērtīgs bija Zagrebas pilsētas sabiedriskā transporta operatora “ZET” apmeklējums, kur ieguvām priekštatu par jauno tramvaja vagonu uzturēšanas un ekspluatēšanas procesiem. Tikšanās ietvaros tikām iepazīstināti ar jauno tramvaja vagonu uzturēšanai un ekspluatēšanai nepieciešamo depo aprīkojumu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām tramvaju vagonu ekspluatēšanas darbībā.”

 

Lai kontrolētu Liepājas tramvaja ieviešanas procesu, perspektīvā plānotas uzraudzības vizītes gan Liepājā, gan Horvātijā.

 

Uzziņai:

21.novembrī SIA “Liepājas tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks un uzņēmuma  Končar - Electric Vehicles Inc. valdes priekšsēdētājs Ivan Bahun, pamatojoties uz sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu  “Tramvaja vagonu iedāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” (LT 2018/1)  rezultātiem, noslēdza līgumu par 6 (sešu) jaunu tramvaja vagonu piegādi.

 

Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir EUR 8.836.800,00 (astoņi miljoni astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi), viena vagona cena ir EUR 1.472.800,00 (viens miljons četri simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi) bez PVN.

 

Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” (Nr. 4.5.1/16/I/001) ietvaros.

 

 

atpakaļ