Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 52 cilvēki
Vecākas aptaujas

Turpinot tramvaja līnijas modernizāciju, mainīs balstus

08.07.2022

Turpinot tramvaja līnijas modernizāciju, uzņēmums "Liepājas tramvajs" 30.jūnijā ir noslēdzis līgumu ar SIA "RECK" par tramvaja kontakttīkla un esošo balstu atjaunošanu Krišjāņa Valdemāra un Klaipēdas ielu posmos.

Līguma ietvaros minētajos posmos paredzēts veikt esošo betona balstu nomaiņu uz cinkotiem metāla balstiem ar mikropāļu pamatu. 

Uzziņai:
Līgums tiek īstenots Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta” (Nr. 4.5.1.1/21/I/004) ietvaros.
Projekta 4.kārtas kopējās izmaksas ir 15 155 600 eiro, no kurām 12 831 260 eiro ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums, valsts budžeta dotācija 566 085 eiro.
atpakaļ