Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 22 cilvēki
Vecākas aptaujas

Uzmanību! Līnijas bojājuma dēļ šobrīd uz laiku nedarbojas stacionāro telefonu sistēmas, tādēļ dispečerdienestu var sazvanīt tikai pa mobilo tālruni 26958866.

 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„LIEPĀJAS TRAMVAJS”
 

Reģ. Nr. 42103005911

Liepājā, Rīgas iela 54A, Liepāja, LV- 3401

 

 

A/s  SEB  Banka

Konta  Nr.  LV05UNLA0050016261453

Bankas  kods  UNLALV2X
 
 
Administrācijas darba laiks darba dienās 7.30- 16.00
Sestdienās, svētdienās- brīvs
 
AIGARS PUKS
Valdes loceklis
tālr.: +371 63424536
e-pasts: aigars.puks@ltramvajs.lv
 
AIGARS RAUDA
Tehniskais direktors
tālr.: +371 63407264
e-pasts: aigars.rauda@ltramvajs.lv
 
EDGARS MĀĶĒNS
Galvenais inženieris
tālr.: +371 63407263
e-pasts: edgars.makens@ltramvajs.lv
 
 
Transporta dispečeri
tālr.: +371 63407266 vai 26958866
e-pasts: tatjana.burdina@ltramvajs.lv
 
EVITA ŽĪGURE
Personāla speciāliste/ biroja vadītāja
tālr.: +371 63424536
e-pasts:
ltramvajs@ltramvajs.lv
 
DACE CISĻONOKA
Grāmatvede
tālr.: +371 63407273
e-pasts: dace.luka@ltramvajs.lv
 
ANDREJS RJABCEVS
Sabiedrisko attiecību vadītājs
tālr.: +371 28699818
e-pasts: andrejs.rjabcevs@ltramvajs.lv
 
 
Par nozaudētām un tramvajā atrastām lietām lūdzam interesēties, zvanot dispečerpunktam pa tālruni 63407266. Visas atrastās lieta vadītājs nodod glabāšanā dispečeriem Rīgas ielā 54a. 
 
 
Atsauksmes par Liepājas sabiedrisko transportu
tālr.: +371 20222002
e-pasts: info@liepajastransports
www.twitter.com/SatiksmeLiepaja