Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 56 cilvēki
Vecākas aptaujas

VĒRTĪBAS:

 

·      CILVĒKI

·      ATBILDĪBA

·      ATTĪSTĪBA

 

Šīs vērtības raksturo mūsu uzņēmuma saimniecisko darbību, personisko uzvedību un palīdz radīt vērtību sistēmu mūsu klientiem, darbiniekiem un uzņēmumam.

 

CILVĒKI- mēs zinām, ka Cilvēki veido šo pasauli sev un nākamajām paaudzēm, tādēļ mums ir svarīga profesionālā un ētiskā uzvedība jebkurās attiecībās visās situācijās un laikos, par pamatu ņemot atklātību un uzticību.

 

ATBILDĪBA- mēs vēlamies, lai mūsu klienti justos apmierināti un gandarīti, izvēloties uzņēmuma pakalpojumus. Pakalpojuma izpildes laiks un precizitāte mums ir likums. Mēs godīgi un kritiski vērtējam savu darbu. Mēs esam sociāli atbildīgi pret saviem darbiniekiem.

 

ATTĪSTĪBA- sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāte ir tieši atkarīga no nepārtrauktas attīstības gan tehniskajā, gan vispārcilvēciskajā līmenī. Mēs esam gatavi aktīvi rīkoties, meklēt jaunus risinājumus, lai mūsu sniegtais pakalpojums būtu videi draudzīgs un pieejams pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.

 

MISIJA:

 

Mūsu uzņēmums ir videi draudzīgs un sociāli atbildīgs, kas, piemērojot Nepārtrauktās Pilnveides un Labākās Prakses principus, orientējas uz kvalitatīvu un pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

 

Tramvajs vēsturiski bijis un būs arī nākotnē savai pilsētai kā sirds puksti, kā iedvesmas avots ekoloģiski tīram dzīves veidam.

 

VĪZIJA:

 

Mēs esam uzticams draugs pilsētvidei, cilvēku vajadzībām un ilgtspējīgai attīstībai.