Aptauja

Vai atbalstāt Pilsētnieka bankas karti norēķiniem par braucienu sabiedriskajā transportā

  • Kopā nobalsojuši 505 cilvēki
Vecākas aptaujas

Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi un darbības virzieni

 

Sabiedrības vispārīgie stratēģiskie mērķi tiek balstīti gan uz valsts, gan pašvaldības izstrādātiem un apstiprinātiem dokumentiem. 

 

Liepājas pilsētas dome 2015.gada 22.janvārī apstiprināja programmu „Liepājas pilsētas attīstības programma 2015. – 2020.gadam” (lēmums Nr.1 “Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. – 2020.gadam, tai skaitā ilgtspējas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu”), bet aktualizēja 2016.gada 24.martā (lēmums Nr.76 “Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2016.gadam pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam”, t.sk. Liepājas pilsētas pašvaldības institūciju nozaru darbību plāni 2016.gadam, aktualizēšanu”. Minētais dokuments SIA “Liepājas tramvajs” paredz sekojošas vadlīnijas:

 

-        Attīstības virziens: Dzīves vide Liepājā

-        Mērķis M2-2020: Liepājā ir saglabātas un atjaunotas dabas vērtības un kultūrvēsturiskais mantojums, pilsētas apsaimniekošana ir ilgtspējīga

-        Rīcībpolitika 2.1): Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

-        Rīcībpolitikas saturiskais ietvers: ērta, droša un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā

-        Rīcības uzdevums; 2.1.7. (2) veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās; 2.1.7. (4) turpināt uzlabot sabiedriskā transporta kustību, tai skaitā ieviest efektīvu pasažieru uzskaites sistēmu.

 

Saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto rīcībpolitiku – “Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids” kā aktuālais mērķis uzņēmumam SIA “Liepājas tramvajs ir izvirzīts uzdevums:

 

1.     Izstrādāt būvprojektu “Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā"

2.     Sagatavot un iesniegt projektu “Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā" finansējuma saņemšanai.

 

SIA “Liepājas tramvajs”  ir nodefinēti vairāki stratēģiskie mērķi:

 

Rīcības uzdevums: 2.1.7. (2)  - veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās:

 

Mērķis 1: veicināt videi draudzīga sabiedriskā  transporta pieejamību un kvalitātes uzlabošanu;

Mērķis 2: atjaunot ritošo sastāvu, uzlabot infrastruktūru un tehnoloģiskās iekārtas, veikt modernizāciju;

Mērķis 3: piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus tramvaja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Rīcības uzdevums; 2.1.7. (4)  - turpināt uzlabot sabiedriskā transporta kustību, tai skaitā ieviest efektīvu pasažieru uzskaites sistēmu:

Mērķis 4: nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu;

Mērķis 5: nodrošināt Sabiedrības finanšu stabilitāti.

 

Lai īstenotu uzstādītos nefinanšu mērķus, plānots, ka varētu tikt piesaistīti dažādi finansējuma avoti – Sabiedrības, Latvijas valsts (dažādu ministriju), Liepājas pilsētas pašvaldības, Eiropas Savienības, u.c. fondi.