Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 40 cilvēki
Vecākas aptaujas

Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi un darbības virzieni

 

Sabiedrības vispārīgie stratēģiskie mērķi tiek balstīti gan uz valsts, gan pašvaldības izstrādātiem un apstiprinātiem dokumentiem. 

Liepājas pilsētas dome 2015.gada 22.janvārī apstiprināja programmu „Liepājas pilsētas attīstības programma 2015. – 2020.gadam” (lēmums Nr.1 “Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. – 2020.gadam, tai skaitā ilgtspējas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu”), bet aktualizēja 2016.gada 24.martā (lēmums Nr.76 “Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2016.gadam pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam”, t.sk. Liepājas pilsētas pašvaldības institūciju nozaru darbību plāni 2016.gadam, aktualizēšanu”. Minētais dokuments SIA “Liepājas tramvajs” paredz sekojošas vadlīnijas:

 

Vidēja termiņa darbības stratēģiskie mērķi 2019.-2021. gadam:

Mērķis 1: veicināt videi draudzīga sabiedriskā  transporta pieejamību un kvalitātes uzlabošanu;

Mērķis 2: atjaunot ritošo sastāvu, uzlabot infrastruktūru un tehnoloģiskās iekārtas, veikt modernizāciju;

Mērķis 3: piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus tramvaja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Mērķis 4: nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu;

Mērķis 5: nodrošināt Sabiedrības atpazīstamību, normatīvo aktu prasību izpildi un finanšu stabilitāti.

Lai īstenotu uzstādītos nefinanšu mērķus, plānots, ka varētu tikt piesaistīti dažādi finansējuma avoti – Sabiedrības, Latvijas valsts (dažādu ministriju), Liepājas pilsētas pašvaldības, Eiropas Savienības, u.c. fondi.